Your Cart

No Products in the Cart.

Yangon Branch
INNWA Merchant Road
INNWA Merchant Road

No.(514) Corner of Seikkanthar St & Merchant Rd, Kyauktada Tsp, Yangon. ( Merchant Branch) 018.385 183,398 166,398 009,01.373 488, 09.766 766 799,448 536 885 Service - 09.973 737 555)

INNWA Premium Seik Kan Thar St.
INNWA Premium Seik Kan Thar St.

No.(93/95) Seikkanthar St (Lower Block), Kyauktada Tsp,Yangon. (Seikkanthar Branch) 09.766 766 833,730 019 02 (Service - 09 885 898 799)

INNWA IT & Mobile U Chit Maung Branch
INNWA IT & Mobile U Chit Maung Branch

No.(159) U Chit Maung Road, Bahan Tsp,Yangon. (U Chit Maung Branch) 09.253 358 885,972 219 955 (Service - 09.454 126 049)

INNWA IT & Mobile North Dagon Pinlon Branch
INNWA IT & Mobile North Dagon Pinlon Branch

No(1173), (35) Quarter, Pinlon Road, North Dagon Tsp, Yangon (Pinlon Branch) 013 511 133, 013.511 188, 09 44 111 4443